In mijn praktijk behandel ik jongeren (12-18 jaar).

Bij jongeren kan de balans tussen voelen, denken en handelen, net als bij volwassenen, verstoord zijn. Als er een disbalans is, zien wij dit vaak terug in het gedrag. Je merkt dit doordat er thuis, op school of in het contact met leeftijdsgenoten problemen ontstaan. Haptotherapie helpt wanneer je kind/ jongere o.a:

 • Woede-aanvallen heeft;
 • Niet goed in zijn/haar of hun vel zit;
 • Vast loopt op school;
 • Druk en ongeconcentreerd is;
 • Teruggetrokken/ stil is;
 • Moeite heeft met sociale contacten aangaan;
 • (Faal) angstig is;
 • Slecht slaapt;
 • Vaak buik- of hoofdpijn heeft;
 • Hoogsensitief of hoogbegaafd is;
 • Last heeft van een scheiding;
 • Worstelt met zijn/haar/hun seksualiteit.

Haptotherapie zorgt ervoor dat de balans tussen voelen, denken en handelen herstelt wordt, waardoor de klachten afnemen of weggaan. Haptotherapie is een uitermate geschikte vorm van therapie voor jongeren omdat de nadruk ligt op ervaren en voelen en niet op praten. Door het doen van ervaringsgerichte oefeningen komt de jongere weer in contact met zichzelf en leren zij te handelen naar wat het voelt.

Bij de behandeling van jongeren worden, wanneer dit wenselijk is en de jongere dit zelf wil, de ouders betrokken. Een afspraak met beide ouders voorafgaande aan de behandeling kan in dat proces wel heel waardevol zijn.

Tot slot:

Vanuit mijn praktijk, Boot & Broere, werk ik samen met de Genderpoli van het Amsterdam UMC. Wij zijn gespecialiseerd in vraagstukken rondom genderdysforie en geven begeleiding in een transitieproces.