In mijn praktijk behandel ik ook kinderen (7-12 jaar) en jongeren (12-18 jaar).

Bij kinderen/jongeren kan de balans tussen voelen, denken en handelen, net als bij volwassenen, verstoord zijn. Als er een disbalans is, zien wij dit vaak terug in het gedrag. Je merkt dit doordat er thuis, op school of in het contact met leeftijdsgenoten problemen ontstaan. Haptotherapie helpt wanneer je kind/ jongere o.a:

 • Woede-aanvallen heeft;
 • Niet goed in zijn/haar of hun vel zit;
 • Andere kinderen pest/ gepest wordt/ verminderd weerbaar is;
 • Druk en ongeconcentreerd is;
 • Teruggetrokken/ stil is;
 • Moeite heeft met sociale contacten aangaan;
 • (Faal) angstig is;
 • Slecht slaapt;
 • Vaak buik- of hoofdpijn heeft;
 • Hoogsensitief of hoogbegaafd is;
 • Last heeft van een scheiding;
 • Worstelt met zijn/haar/hun seksualiteit.

Haptotherapie zorgt ervoor dat de balans tussen voelen, denken en handelen herstelt wordt, waardoor de klachten afnemen of weggaan. Haptotherapie is een uitermate geschikte vorm van therapie voor kinderen en jongeren omdat de nadruk ligt op ervaren en voelen en niet op praten. Spelenderwijs en door ervaringsgerichte oefeningen komt het kind/ jongere weer in contact met zichzelf en leren zij te handelen naar wat het voelt.

Bij de behandeling van jonge kinderen, maar ook bij pubers, worden de ouders betrokken. De eerste afspraak is met een ouder en kind. Daarna zal er een afspraak volgen waarbij alleen de ouders aanwezig zijn. De vervolgafspraken zullen afwisselend alleen met het kind of samen met een ouder plaatsvinden. Op die manier kan ik ook tips meegeven voor thuis. De behandeling van pubers verloopt vaak anders. Hier worden de ouders ook betrokken, alleen in mindere mate omdat pubers hier vaak minder behoefte aan hebben. Een afspraak met beide ouders voorafgaande aan de behandeling kan in dat proces wel heel waardevol zijn.

Tot slot:

Vanuit mijn praktijk, Boot & Broere, werk ik samen met de Genderpoli van het Amsterdam UMC. Wij zijn gespecialiseerd in vraagstukken rondom genderdysforie en geven begeleiding in een transitieproces.