Werkwijze

In de haptotherapeutische behandeling wordt door middel van inzichtgevende gesprekken, oefeningen en aanraking onderzocht wat je lijf aangeeft en hoe je hier weer naar kan leren luisteren. Je onderzoekt je probleem niet alleen, maar doorvoelt het ook. Samen verkennen we hoe je anders kan omgaan met wat je lijf aangeeft.

Een haptotherapietraject begint met een intakegesprek. Hierin maken wij kennis met elkaar en formuleren we de hulpvraag. Na de eerste drie behandelsessies zullen we evalueren of het ingeslagen behandeltraject daadwerkelijk passend is voor jou.

Gedurende het traject zullen er meerdere evaluatiemomenten plaatsvinden om te bepalen of wij op de goede weg zitten en of de hulpvraag eventueel zal moeten worden bijgesteld.

Hoeveel behandelsessies er nodig zijn, verschilt per cliënt en per hulpvraag.

Voor de volledigheid wil ik verwijzen naar de klachtenprocedure en mijn privacypolicy te vinden onder: Interessante links onderaan mijn website.